Lantbruket

Kornas stig till betesmarken. Foto Melker Blomberg

Kornas stig till betesmarken. Foto Melker Blomberg

DSC_1151 - Kopia (2)

Svånö gård ligger i Rytterne socken, Västerås kommun och drivs av Sommars Lantbruks AB.
Sammanlagt 5 personer arbetar på gården.

Gården drivs ekologiskt och är KRAV-certifierad sedan 1998.
På gården odlas främst vall och spannmålsgrödor som foder åt djuren.
På gården finns ungefär 300 nötkreatur varav 140 är mjölkkor, resten kvigor i olika åldrar samt kalvar.
Djuren går på bete från början av maj fram till installningen i oktober. Resten av året går djuren lösa i våra två lösdrifter.
Fodret som skördas på åkrarna lagras i plansilos som ensilage eller som spannmål i gastäta torn.
Endast proteinfoder för att komplettera vårt egenodlade foder köps in.
Gården brukar både egen och arrenderad mark, sammanlagt 330 hektar åkermark och 32 hektar naturbetesmark. För att sköta markerna och ta in foder har vi tre traktorer, en lastmaskin och ett antal redskap, som såmaskin, harv, plog, hackar och flera vagnar och kärror.

Till gården hör även 140 hektar skog som vi har hjälp av Mellanskog att sköta.

Skötseln av naturbetesmarken med dess rika flora och fauna är helt beroende av betesdjur.
Förutom lantbruket kör vi snöröjning och sandning i Västerås och har 5 bostäder för uthyrning.
I arbetet med djuren har vi hjälp av Bea 8 år och Lycke 4 som båda är bordercollie.

DSC_1631