Spannmålslagring

För att kunna ta vara på den egna spannmålen som vi odlar på gården så har vi under 2016 byggt en spannmålsanläggning för att kunna lagra och mala spannmålen själva. Fördelen är att vi slipper köpa in så mycket foder och det blir kortare transporter.

Vi valde att 2016 bygga två MAFA-silos för gastät lagring och en anläggning för att mala spannmålen till korna.

Kostnaden för hela anläggningen blev över 2 miljoner kronor.

Länsstyrelsen har beslutat, nu nästan två år efter att anläggningen är klar – att ge oss ett ekonomiskt stöd i form av investeringsstöd. Det passar väldigt bra år 2018 med torka och brist på foder.